W minioną sobotę, tj. 24.03.2018r. w naszej jednostce odbyło się Zebranie Walne. W trakcie zebrania brązowym medalem „Za Zasługi Dla Pożarnictwa” zostali odznaczeni Robert Dudka i Krzysztof Romański. Odznakę „Za Zasługę Lat”: 35 lat – otrzymali Leszek Kupczak, 30 lat – Roman Jurasz, 20 lat – Jan Motyka, 15 lat – Tomasz Krzus, Józef Sarna, 10 lat – Stanisław Romański, Łukasz Wojtyła. Odznaczenia wręczyli – st. bryg. Stanisław Kuliński, st. kpt. Piotr Gawliński oraz Wójt Gminy Węgierska Górka Piotr Tyrlik.

Jednym z tematów poruszanych na zebraniu był zakup nowego lekkiego samochodu-gaśniczego, który planujemy nabyć jeszcze w tym roku. Zwracamy się do wszystkich ludzi dobrej woli o finansowe wsparcie tej inwestycji. Pieniądze można wpłacać na konto OSP – Bank Spółdzielczy w Węgierskiej Górce 70 8131 0005 0000 0202 2000 0010.

Obecnie jednostka liczy siedemdziesięciu dwóch członków, w tym piętnaście kobiet. W ubiegłym roku uczestniczyliśmy w trzydziestu pięciu akcjach ratowniczo-gaśniczych. Dwadzieścia jeden z nich to pożary, dwanaście miejscowych zagrożeń oraz dwa fałszywe alarmy.

Dziękujemy wszystkim zaproszonym gościom za przybycie, oraz strażakom za ich ofiarną i bezinteresowną służbę.