Podziękowania za finansowe wsparcie

Ochotnicza Straż Pożarna w Żabnicy składa wszystkim mieszkańcom podziękowania za finansowe wsparcie naszej jednostki poprzez nabycie kalendarzy na 2018r. Łączna zebrana kwota wyniosła 29 515 zł. Cały dochód zostanie w pełni przeznaczony na zakup nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego. „BOGU NA CHWAŁĘ LUDZIOM NA RATUNEK” – Dziękujemy.

Historia:

Aktualności

Galeria

Interwencje

Numery alarmowe:

112 - Numer alarmowy,

984 - Pogotowie Rzeczne,

985 - Ratownictwo Morskie i Górskie,

986 - Straż Miejska,

991 - Pogotowie Energetyczne,

992 - Pogotowie Gazowe,

993 - Pogotowie Ciepłownicze,

994 - Pogotowie Wodociągowe,

997 - Policja,

998 - Straż Pożarna,

999 - Pogotowie Ratunkowe.

Facebook: