Pomóż nam w zakupie nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego

Ochotnicza Straż Pożarna w Żabnicy zwraca się do wszystkich mieszkańców z prośbą o wsparcie finansowe na zakup samochodu ratowniczo gaśniczego – naszego głównego narzędzia pracy ratującego życie, zdrowie i mienie. Nasza jednostka planuje zakup samochodu, który dzięki swojej konstrukcji oraz terenowemu napędowi, idealnie sprawdzi się w trudnym, górzystym terenie. Każdy przekazany datek będzie miał olbrzymie znaczenie – przybliży do realizacji zaplanowanej inwestycji.

PIENIĄDZE MOŻNA WPŁACAĆ NA KONTO OSP
BANK SPÓŁDZIELCZY W WĘGIERSKIEJ GÓRCE
70 8131 0005 0000 0202 2000 0010

PODSUMOWUJĄC, SERDECZNIE PROSIMY O WSPARCIE- „BOGU NA CHWAŁĘ LUDZIOM NA RATUNEK”

Historia:

Aktualności

Galeria

Interwencje

Numery alarmowe:

112 - Numer alarmowy,

984 - Pogotowie Rzeczne,

985 - Ratownictwo Morskie i Górskie,

986 - Straż Miejska,

991 - Pogotowie Energetyczne,

992 - Pogotowie Gazowe,

993 - Pogotowie Ciepłownicze,

994 - Pogotowie Wodociągowe,

997 - Policja,

998 - Straż Pożarna,

999 - Pogotowie Ratunkowe.

Facebook: