POŚWIĘCENIE I PRZEKAZANIE SAMOCHODU OSP ŻABNICA

POŚWIĘCENIE I PRZEKAZANIE SAMOCHODU OSP ŻABNICA

 

Sobota 26. stycznia 2019 roku była szczególnie wyjątkowym dniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żabnicy, a to za sprawą poświęcenia i przekazania nowo zakupionego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego Toyoty Hilux z napędem 4×4.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w intencji strażaków, ich rodzin, darczyńców i mieszkańców, która odbyła się w miejscowym kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Żabnicy i została odprawiona przez ks. kapelana Adama Ciapka oraz ks. wikariusza Jarosława Bielesza. Po mszy, przed kościołem dokonano poświęcenia samochodu, po którym nastąpiła defilada pododdziałów do Domu Ludowego w Żabnicy.

Kolejne punkty uroczystości przebiegały zgodnie ze strażackim ceremoniałem. Oficjalną część rozpoczął dowódca uroczystości mł. asp. Grzegorz Jurasz, Naczelnik OSP Żabnica, składając raport Komendantowi Powiatowemu PSP w Żywcu st. bryg. Krzysztofowi Grygiel o gotowości pododdziału do uroczystości. Po przyjęciu meldunku, wprowadzono poczet sztandarowy i odegrano hymn. Dowódcą pocztów sztandarowych był dh Marek Wojtyła.

Prezes OSP Żabnica dh Leszek Kupczak w krótkim wystąpieniu przywitał zebranych, wśród których byli m.in.: Wójt Gminy Węgierska Górka Piotr Tyrlik, Zastępca Wójta Gminy Węgierska Górka Marian Kurowski, Komendant Powiatowy PSP w Żywcu st. bryg.  Krzysztof Grygiel, Prezes Zarządu Gminnego Oddziału ZOSP RP w Węgierskiej Górce st. bryg. Stanisław Kuliński, Komendant Gminny st. kpt. Piotr Gawliński, Poseł na Sejm RP Małgorzata Pępek, Radny Powiatowy Józef Stopka, Radni Gminy Węgierska Górka: Józef Żyrek, Karol Gliszczyński, Szymon Iwanow, Marcin Ziętek, Sołtys Żabnicy Mirosława Biegun, Przewodniczący Rady Sołectwa Wojciech Piwowarczyk, Przewodniczący Kółka Rolniczego Stanisław Kupczak, ks. Kapelan Adam Ciapka, ks. wikariusz Jarosław Bielesz, Przedstawicielki OPG Węgierska Górka, Przedstawicielki KGW w Żabnicy, Prezes Parafialnej Orkiestry Dętej „Barka” Janusz Kanik, organistra Jan Furtak, Nadleśniczy Marian Knapek, Leśniczy: Tomasz Kupczak i Robert Kotlarski, sponsorzy, przedstawiciele mediów, druhny i druhowie z jednostek: OSP Cisiec, OSP Cięcina, OSP Węgierska Górka, OSP Łodygowice, OSP Żabnica.

Uroczysty apel był znakomitą okazją do wręczenia odznaczeń zasłużonym strażakom. Prowadzący uroczystość Marian Kurowski i dh Edyta Kupczak odczytali treści uchwał statutowych władz Związku, po czym Komendant Powiatowy PSP w Żywcu st. bryg. Krzysztof Grygiel wraz z Prezesem Zarządu Gminnego Oddziału Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Węgierskiej Górce  st. bryg.  Stanisławem Kulińskim dokonali dekoracji strażackimi odznaczeniami członków żabniczańskiej OSP. Uchwałą Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Województwa Śląskiego ZOSP RP Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczony został dh Jerzy Potasiak, a Brązowym Medalem odznaczeni zostali dh Marek Biegun i dh Grzegorz Gluza. Uchwałą Prezydium Zarządu Powiatowego Województwa Śląskiego ZOSP RP odznaką Strażak Wzorowy odznaczony został dh Marek Wojtyła. Z kolei Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP odznaką za wysługę X lat odznaczony został dh Marek Biegun, odznaką za wysługę XXV lat odznaczony został dh Adam Fijak, a odznaką za wysługę XXXV lat odznaczony został dh Stanisław Jurasz. Brązową odznaką Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza odznaczeni zostali dh Kacper Krzus i dh Paulina Krzus.

Punktem kulminacyjnym było odczytanie aktu przekazania samochodu oraz wręczenie kluczyków i dokumentów przez Wójta Gminy na ręce Prezesa OSP Żabnica. Po tym symbolicznym przekazaniu, samochód stał się oficjalnie własnością OSP w Żabnicy. Kolejny punkt spotkania stanowiły przemówienia okolicznościowe zaproszonych gości, którzy pogratulowali druhom nowego samochodu i podziękowali za całokształt pracy, za poświęcenie, za zaangażowanie dla dobra środowiska lokalnego, uwidaczniając rolę strażaków i doceniając ich wysiłek.

Na zakończenie, Prezes OSP Żabnica podkreślił, iż pozyskany samochód jest efektem starań wielu osób i instytucji. W imieniu druhen i druhów wyraził wdzięczność i podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do jego zakupu. Wspomniał, iż każdy przekazany datek miał olbrzymie znaczenie – pokazał solidarność i przybliżył do realizacji lokalnej inicjatywy. Ten moment stał się dogodną okazją dla wdzięcznych strażaków z OSP Żabnica do wręczenia pamiątek okolicznościowych osobom, które wsparły zakup nowego samochodu.

Po złożeniu meldunku przez dowódcę uroczystości o zakończeniu uroczystości, zwieńczeniem były występy Parafialnej Orkiestry Dętej „Barka” z Żabnicy oraz Marcina Bieguna wraz z uczniami, jak również dokonanie przez zaproszonych gości wpisów do prowadzonej w jednostce kroniki, założonej w 1972 roku z okazji obchodów 45 – lecia istnienia OSP Żabnica. Ponadto strażacy zaprezentowali samochód, omawiając wszystkim zainteresowanym jego parametry i wyposażenie.

Warto wspomnieć, że koszt nowego samochodu wraz ze sprzętem wyniósł 383 650 zł. Ostatecznie inwestycję zakupu dofinansowano w następujący sposób: dotacja z Gminy Węgierska Górka- 180 000 zł, środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej- 99 260 zł, środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej- 49 629 zł. Pozostałą sumę zebrali strażacy. Były to środki własne w wysokości 54 761 zł na zakup samochodu oraz sprzętu. Środki własne to przede wszystkim pomoc ze strony mieszkańców wsi, Rady Sołeckiej oraz sponsorów.

Nowy samochód ratowniczo – gaśniczy wraz z jego wyposażeniem z pewnością przyczyni się do podwyższenia gotowości operacyjnej, poprawy warunków pracy strażaków i skuteczności w działaniu.

Choć miniona uroczystość zapisała się już w kartach historii, to z pewnością na długo pozostanie w pamięci OSP Żabnica. Do tak ważnego dnia strażacy ochotnicy i ich rodziny przygotowywali się znacznie wcześniej. Obchody poświęcenia i przekazania nowego samochodu zintegrowały nie tylko samych strażaków, ale również lokalną społeczność. Pełniona bowiem przez strażaków służba nie jest wyłącznie zaszczytem, honorem i społecznym poważaniem, ale przede wszystkim ważną dla lokalnej społeczności misją chroniącą dorobek ludzkich pokoleń i działania w myśl staropolskiej maksymy „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”.

Bogu niech będą dzięki za ten piękny i owocny czas dla jednostki OSP Żabnica, a podsumowaniem słowa Modlitwy Strażaka: „Gdy obowiązek wezwie mnie, tam wszędzie, gdzie się pali, Ty mi, o Panie siłę daj, bym życie ludzkie ocalił. Pozwól, niech dziecko póki czas z płomieni cało wyniosę, przerażonego starca daj ustrzec przed strasznym losem. Daj, Panie czujność, abym mógł najsłabszy słyszeć krzyk, daj sprawność i przytomność, bym ugasił pożar w mig. Swe powołanie pełnić chcę, wszystko z siebie dać: sąsiadów, bliźnich w biedzie strzec i o ich mienie dbać. A jeśli taka wola Twa, bym życie dał w ofierze, Ty bliskich mych w opiece miej, o to Cię proszę szczerze”.

Historia:

Aktualności

Galeria

Interwencje

Numery alarmowe:

112 - Numer alarmowy,

984 - Pogotowie Rzeczne,

985 - Ratownictwo Morskie i Górskie,

986 - Straż Miejska,

991 - Pogotowie Energetyczne,

992 - Pogotowie Gazowe,

993 - Pogotowie Ciepłownicze,

994 - Pogotowie Wodociągowe,

997 - Policja,

998 - Straż Pożarna,

999 - Pogotowie Ratunkowe.

Facebook: