Poświęcenie samochodu – FOTO OPG WG

Ochotnicza Straż Pożarna w Żabnicy otrzymała nowy samochód ratowniczo-gaśniczy marki Toyota Hilux. W sobotę 26 stycznia w Żabnicy odbyły się uroczystości związane z jego poświęceniem.

Samochód zakupiono dzięki wsparciu władz samorządowych Gminy Węgierska Górka, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska oraz darczyńców, w tym mieszkańców Żabnicy.

Po uroczystej Mszy Świętej w kościele Matki Boskiej Częstochowskiej odprawionej przez ks. Adama Ciapkę i ks. Jarosława Bielesza pododdziały w przemarszu udały się do strażnicy.

Przybyłych gości przywitał prezes OSP Żabnica Leszek Kupczak. Władze naszej gminy na czele z Wójtem Piotrem Tyrlikiem oficjalnie przekazały jednostce nowy samochód. Nie zabrakło podziękowań i gratulacji. Wójt złożył wszystkim strażakom wyrazy szacunku za ich bezinteresowną działalność, chęć niesienia pomocy innym, docenił ich poświęcenie i trud.

Uroczystość byłaokazją do wręczenia odznaczeń. Medale zostały nadane druhom i druhnom, których działania w strukturach OSP zasługują na szczególne uznanie. Wydarzenie uświetniła Parafialna Orkiestra Dęta „Barka” oraz Marcin Biegun z uczniami.

Mamy nadzieję, że nowy samochód pomoże w krzewieniu chlubnych tradycji ruchu strażackiego wyrażających się w niesieniu bezinteresownej pomocy ludziom i służeniu Ojczyźnie. Usprawni działania na rzecz ochrony środowiska, a przede wszystkim ochrony życia, zdrowia i mienia przed pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z uroczystości.

Źródło: OPG Węgierska Górka

Historia:

Aktualności

Galeria

Interwencje

Numery alarmowe:

112 - Numer alarmowy,

984 - Pogotowie Rzeczne,

985 - Ratownictwo Morskie i Górskie,

986 - Straż Miejska,

991 - Pogotowie Energetyczne,

992 - Pogotowie Gazowe,

993 - Pogotowie Ciepłownicze,

994 - Pogotowie Wodociągowe,

997 - Policja,

998 - Straż Pożarna,

999 - Pogotowie Ratunkowe.

Facebook: