Rycerz św. Floriana odszedł na wieczną służbę

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci dh Tadeusza Sołtyska –Prezesa OSP Żabnica w latach 2006-2016, Radnego Gminy Węgierska Górka w kadencji 2006-2010, wieloletniego działacza sportowego klubu ,,Skałka” Żabnica. Dh Tadeusz Sołtysek odszedł na wieczną służbę w dniu 4 stycznia 2021 roku.

W szeregi OSP Żabnica wstąpił w 1977r. a w 1984r. został oznaczony odznaką „Strażak Wzorowy”. W 1988r. został oznaczony brązowym medalem za Zasługi dla Pożarnictwa, w 1993r. srebrnym a w 1997r. złotym. W 1972r. został oznaczony brązowym medalem „Za zasługi dla obronności kraju”. W 2010r. został Mu nadany Złoty Znak Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz w 2014r. Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Msza święta pogrzebowa odbędzie się w dniu 6 stycznia w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Żabnicy.


Składamy najszczersze kondolencje oraz wyrazy głębokiego współczucia rodzinie, osobom najbliższym oraz całej strażackiej społeczności. Niech św. Florian przyjmie Cię na wieczną służbę.


Spoczywaj w pokoju.  

Historia:

Aktualności

Galeria

Interwencje

Numery alarmowe:

112 - Numer alarmowy,

984 - Pogotowie Rzeczne,

985 - Ratownictwo Morskie i Górskie,

986 - Straż Miejska,

991 - Pogotowie Energetyczne,

992 - Pogotowie Gazowe,

993 - Pogotowie Ciepłownicze,

994 - Pogotowie Wodociągowe,

997 - Policja,

998 - Straż Pożarna,

999 - Pogotowie Ratunkowe.

Facebook: