W województwie śląskim zawyły syreny alarmowe

28.11.2017r. o godz.10:55 w całym województwie śląskim jak i w naszej jednostce można było usłyszeć syreny alarmowe – było to związane z ogólnopolskim testem.

Był to trening sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności. W ramach treningu wyemitowany został dźwięk ciągły trwający trzy minuty, oznaczający odwołanie alarmu.

Procedurę alarmowania na terenie poszczególnych powiatów i miast na prawach powiatu uruchamiało Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, po otrzymaniu komunikatu z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Historia:

Aktualności

Galeria

Interwencje

Numery alarmowe:

112 - Numer alarmowy,

984 - Pogotowie Rzeczne,

985 - Ratownictwo Morskie i Górskie,

986 - Straż Miejska,

991 - Pogotowie Energetyczne,

992 - Pogotowie Gazowe,

993 - Pogotowie Ciepłownicze,

994 - Pogotowie Wodociągowe,

997 - Policja,

998 - Straż Pożarna,

999 - Pogotowie Ratunkowe.

Facebook: