Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

W dniu 26.06.2021r. o godz.18:30 w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Żabnicy odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze. Nowo wybrany zarząd przedstawia się następująco:

Prezes – Leszek Kupczak

Wiceprezes – Elżbieta Krzus

Naczelnik – Grzegorz Jurasz

Z-ca naczelnika – Albert Golec

Sekretarz – Kinga Kupczak

Skarbnik – Tomasz Krzus

Kronikarz – Grzegorz Sołtysek

Gospodarz – Marek Wojtyła

Członek Zarządu – Łukasz Wojtyła

Skład Komisji Rewizyjnej:

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Stanisław Siedlak

Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej – Edward Potasiak

Sekretarz Komisji Rewizyjnej – Teresa Biegun

Historia:

Aktualności

Galeria

Interwencje

Numery alarmowe:

112 - Numer alarmowy,

984 - Pogotowie Rzeczne,

985 - Ratownictwo Morskie i Górskie,

986 - Straż Miejska,

991 - Pogotowie Energetyczne,

992 - Pogotowie Gazowe,

993 - Pogotowie Ciepłownicze,

994 - Pogotowie Wodociągowe,

997 - Policja,

998 - Straż Pożarna,

999 - Pogotowie Ratunkowe.

Facebook: