Historia

Ochotnicza Straż Pożarna w Żabnicy została założona 25.03.1927r.  Jej głównymi założycielami byli: Jan Urbaś, Józef Rybus, Ludwik Dudka, Tomasz Chudy, Józef Żyrek, Franciszek Ryszka, Michał Krzus, Władysław Jurasz, Józef Motyka.

Naczelnikiem straży został Dh. Jan Urbaś, zastepcą Ludwik Dudka, gospodarzem Tomasz Chudy. Pierwszym Prezesem Straży został kierownik szkoły Jan Skurka.

Siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej mieściła się w starym Kółku Rolniczym, które w 1956 roku, rozebrano a w jego miejsce postawiona została  obecna do dziś  Strażnica. Sprzęt Straży podczas budowy w latach 1956- 1965 przechowywany był na terenie tartaku, pomieszczenia te były udostępniane przez kierownika tartaku Andrzeja Adamaszka.

Na początku działalności , straż była wyposażona w pompę ręczną, węże, bosaki, topory. Służbę straży pełnił w każda noc inny dom. Domownicy mieli za zadanie czuwać nad bezpieczeństwem mieszkańców, wypatrując czy gdzieś się nie pali. Do dyspozycji mieli róg z wołu, którego dźwięk alarmował mieszkańców o niebezpieczeństwie. W momencie gdy rozległ się dźwięk rogu, wszyscy mieszkańcy biegli z wiadrami na miejsce pożaru, tworząc tzw. „ Łańcuch wodny” . Sprzęt na miejsce akcji przywożony był, wozem przerobionym na platformę na którym znajdowała się pompa ręczna obsługiwana przez sześć osób.

Pierwszą motopompą była „Derkawka” zakupiona przez Karola Verdana, niemieckiego sołtysa, który szkolił młodych mężczyzn podczas wojny na strażaków.

W momencie zakończenia okupacji Niemców pompę schowano w stodole u Pana Józefa Wojtyły, aby uniknąć jej zabrania przez Niemców.

W 1965 roku, Straż otrzymała od Odlewni Żeliwa w Węgierskiej Górce pierwszy samochód – Mercedes Sanitarka, który został przerobiony i przystosowany do przewożenia sprzętu oraz strażaków, służył Straży przez wiele lat.

1968 roku, OSP Żabnica otrzymała motopompę PO3.

1970 roku Straż otrzymała kolejny samochód- Dodge,

1972 roku Komeda Powiatowa przekazała Żuka A-15

Zakłady Chemiczne w Brzegu Dolnym również przekazały na rzecz Straży pierwszy beczkowóz GBM, na podwoziu „Stara 25”.

W 1988 roku „Star 25” został zamieniony na „Stara 66”.

W kolejnych latach Straż otrzymywała kolejne samochody i sprzęt między innymi:

W 1993r.  motopompę PO5E,

W 1994r. Star 266 GBM 3/8,

W 1997r. samochód terenowy UAZ oraz motopompę Zigler

W 1998r. pompę wodną SEH50

W 1999r. agregat prądotwórczy Endress

Rok 2000, stał się przełomem dla Straży gdyż została zamontowana Stacja Selektywnego Alarmowania DSP 70, która przyspieszyła akcję Ratownicze.

W okresie 75-lecia Ochotnicza Straż Pożarna w Żabnicy brała udział w wielu akcjach ratowniczo- gaśniczych na terenie Żabnicy. Do najważniejszych akcji ratowniczych można zaliczyć:

1946r– pożar pięciu budynków gospodarczych u Państwa Pietrów

1993r– pożar pięciu podpalonych domków letniskowych na polanach: Pietrówce i Koźiorce

1999r– pożar pensjonatu na Wojtatówce

2001r– pożar tartaku Andrzeja Pękali

2002r– pożar tartaku „Pro-drewex” u Państwa Żyrków

Poza terenem Żabnicy akcje ratowniczo-gaśnicze:

1984r– pożar oddziału parafiny w Fabryce papieru w Żywcu

1989r– pożar czterech budynków gospodarczych w Cięcinie

1995r– pożar restauracji „Parkowa” w Rajczy

1996r– akcja przeciwpowodziowa w rejonie Żywca, usuwanie skutków zalania przepompowni na ul. Łaczki w Żywcu

1996r– wyciąganie samochodu z zalewu w Porąbce

Najważniejsze wydarzenia w dziejach Ochotniczej Straży w Żabnicy:

obchody 45-lecia i przekazanie sztandaru

15.05.1994 przekazanie samochodu bojowego GBM 3/8

01.01.1995 włączenie jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego

22.05.1997 wizyta Prezesa Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej ob. Waldemara Pawlaka. Wojewody bielskiego a zarazem Prezesa Zarządu Głównego ob. Marka Trąbskiego, v-ce Wojewodę bielskiego Jana Wysogląda.

18.08.1997 z okazji 70-lecia OSP przekazanie od Bielskich Policjantów samochodu terenowego UAZ

31.05-06.06. 1999 wyjazd Drużyny Młodzieżowej do Niemiec (Kirchowa), na zaproszenie Komendanta Okręgu Młodzieżowych Drużyn Pożarnych w Bad Soden

1999 Przystąpienie do rozbudowy Strażnicy

Historię OSP Żabnica tworzą przede wszystkim zasługi Członków Honorowych, a w szczególności: Józef Krawiec, Stanisław Feil, Jan Feil, Michał Golec, Franciszek Tonderski,  Józef Żyrek, Józef Bednarz, Jan Dudka, Franciszek Żyrek. Alojzy Romański, Ryszard Ryszka, Rudolf Golec, Antoni Błażyczek, Wojciech Pawlik, Jan Słowik, Michał Żyrek, Władysław Tetłak, Władysław Wojciuch, Jan Biegun, Jan Golec, Stanisław Żyrek, Franciszek Maślanka, Józef Kupczak, Marian Chowaniec, Franciszek Dziedzic, Stanisław Dudka, Alojzy Kupczak, Dominik Bednarz, Władysław Motyka, Rudolf  Gruszka, Józef Pękala, Jan Motyka, Augustyn Jurasz, Feliks Golec, Franciszek Adamek, Ignacy Żyrek, Marek Urbańczyk, Wojciech Urbańczyk.

 

W imieniu wszystkich członków Ochotniczej Straży Pożarnej Żabnica składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przez 85 lat wspierali naszą działalność i przyczynili się do rozwoju naszej jednostki.

Historia:

Aktualności

Galeria

Interwencje

Numery alarmowe:

112 - Numer alarmowy,

984 - Pogotowie Rzeczne,

985 - Ratownictwo Morskie i Górskie,

986 - Straż Miejska,

991 - Pogotowie Energetyczne,

992 - Pogotowie Gazowe,

993 - Pogotowie Ciepłownicze,

994 - Pogotowie Wodociągowe,

997 - Policja,

998 - Straż Pożarna,

999 - Pogotowie Ratunkowe.

Facebook: