OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ŻABNICY

ul. Kś. Karola Śmiecha 228

34-350 Żabnica

tel. 600130855

 

E-mail: osp@ospzabnica.pl

NIP 553-21-89-302