OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ŻABNICY

ul. Kś. Karola Śmiecha 228

34-350 Żabnica

tel. 600130855

 

E-mail: osp@ospzabnica.pl

NIP 553-21-89-302

Historia:

Aktualności

Galeria

Interwencje

Numery alarmowe:

112 - Numer alarmowy,

984 - Pogotowie Rzeczne,

985 - Ratownictwo Morskie i Górskie,

986 - Straż Miejska,

991 - Pogotowie Energetyczne,

992 - Pogotowie Gazowe,

993 - Pogotowie Ciepłownicze,

994 - Pogotowie Wodociągowe,

997 - Policja,

998 - Straż Pożarna,

999 - Pogotowie Ratunkowe.

Facebook: