ZARZĄD OSP

PREZES

Kupczak Leszek 

★ dowódca sekcji 

★ konserwator 

★ mechanik


VicePrezes

Krzus Elżbieta

  starszy strażak


Naczelnik

Jurasz Grzegorz

★ młodszy aspirant PSP

★ kierowca

 ratownik techniczny

 ratownik KPP

ViceNaczelnik

Golec Albert

  pomocnik dowódcy sekcji

★ ratownik KPP

★ kierowca

★konserwator

★ratownik techniczny

Skarbnik

Krzus Tomasz 

starszy strażak

Sekretarz

Kupczak Kinga

pomocnik dowódcy sekcji

ratownik techniczny

ratownik KPP

Członek zarządu

Wojtyła Łukasz

dowódca roty 

kierowca

Gospodarz

Wojtyła Marek

ratownik techniczny 

ratownik KPP

kierowca

dowódca sekcji

Kronikarz

Sołtysek Grzegorz

★ starszy strażak

 członek zarządu

Przewodniczący

Siedlak Stanisław

starszy strażak

Kierowca

Zastępca

Potasiak Edward

★ dowódca sekcji

 mechanik

 kierowca

Członek

Biegun- Szczotka Teresa

 starszy strażak

Druhowie i Druhny

Biegun Marcin

pomocnik dowódcy sekcji

ratownik KPP

ratownik techniczny

Krzysztof Dobija

pomocnik dowódcy sekcji

kierowca

★ratownik KPP

ratownik techniczny 

Blacha Edyta

pomocnik dowódcy sekcji

ratownik techniczny

Dudka Robert

  dowódca sekcji 

 ratownik techniczny 

 ratownik KPP 

 kierowca

Gluza Joanna 

★  strażak

Michał Pawlus

★ dowódca roty

Golec Edward

★  dowódca sekcji

 członek honorowy

Golec Jan

  członek honorowy (prezes) 

 dowódca sekcji 

 kierowca

Golec Piotr

★ dowódca sekcji

 mechanik

Habdas Magdalena

  strażak

Jędrzejek Stanisław

★  dowódca sekcji 

★ ratownik KPP

Jurasz Adrian

pomocnik dowódcy sekcji

ratownik techniczny

Kabacik Adam

   starszy strażak

Kupczak  Damian

★ dowódca roty

 ratownik KPP

Podgórny Damian 

dowódca sekcji 

ratownik techniczny 

 ratownik KPP

Kupczak Edyta

pomocnik dowódcy sekcji

 ratownik techniczny

Worek Aneta

 strażak

Kupczak Emil

★ dowódca sekcji

★ mechanik

★ członek honorowy

Motyka Jan

★ dowódca sekcji

★ ratownik KPP

Pawlik Halina

  starszy strażak

Motyka Bartłomiej

dowódca sekcji 

ratownik techniczny 

ratownik KPP

Potasiak Jerzy

★ dowódca sekcji

 Romański Mieczysław

 dowódca sekcji

konserwator

Romański Stanisław

★  starszy strażak

Sarna Andrzej

★ pomocnik dowódcy sekcji

★ratownik techniczny

★kierowca

ratownik KPP

Sarna Józef

 dowódca roty

Sarna Kazimierz

 dowódca sekcji

★ członek honorowy (naczelnik)

kierowca

mechanik

Słowik Dawid

★ dowódca sekcji

 ratownik KPP

★ kierowca

ratownik techniczny

Worek Piotr 

pomocnik dowódcy sekcji

ratownik KPP

Szczotka Elżbieta

 starszy strażak

Adam Ciapka

★Kapelan

Jurasz Roman

 dowódca sekcji

konserwator

Krzus Paulina

★Członek MDP

Przemek Pilorz

 Starszy strażak

Motyka Józef – dowódca sekcji – członek honorowy
Gluza Mieczysław – dowódca sekcji
Jurasz Władysław – dowódca sekcji – mechanik
Sołtysek Stanisław – dowódca sekcji
Jurasz Stanisław – dowódca sekcji
Chowaniec Tadeusz – starszy strażak
Fijak Adam – starszy strażak
Kupczak Paweł – dowódca sekcji
Pawlik Jan – starszy strażak
Gluza Grzegorz – starszy strażak
Motyka Marcin – dowódca sekcji – ratownik KPP – ratownik techniczny
Kamil Wojtyła-dowódca sekcji kierowca- ratownik techniczny-ratownik KPP-konserwator
Siedlak Józef – starszy strażak – kierowca
Biegun Marek – starszy strażak
Romański Krzysztof – dowódca sekcji – ratownik KPP – ratownik techniczny – ratownik LPR
Dobija Andrzej – strażak
Tetłak Łukasz – starszy strażak
Kupczak Kamil – strażak
Pawlik Ewa – starszy strażak
Pawlik Jan – starszy strażak
Tyrlik Marcin – starszy strażak
Franki Klaudia – starszy strażak
Mizia Stanisław – starszy strażak
Sarna Grzegorz – dowódca sekcji
Jurasz Wacław – dowódca roty
Krzus Kacper- członek MDP
Kosiec Anna- pomocnik dowódcy sekcji -ratownik techniczny – Ratownik KPP Słowik Kamil -pomocnik dowódcy sekcji -ratownik techniczny
Marcin Babuśka – członek MDP
Daria Rabenda – członek MDP

Historia:

Aktualności

Galeria

Interwencje

Numery alarmowe:

112 - Numer alarmowy,

984 - Pogotowie Rzeczne,

985 - Ratownictwo Morskie i Górskie,

986 - Straż Miejska,

991 - Pogotowie Energetyczne,

992 - Pogotowie Gazowe,

993 - Pogotowie Ciepłownicze,

994 - Pogotowie Wodociągowe,

997 - Policja,

998 - Straż Pożarna,

999 - Pogotowie Ratunkowe.

Facebook: